Herzogschloss Celle – den äldsta byggnaden i staden

Celle, Schloss, Schlosspark c) Martin Kirchner

Hertigpalatset Celle inbjuder dig

Den äldsta byggnaden är det hertigliga palatset i Celle. Det omnämndes första gången 1318 som ett ”castrum” och de äldsta delarna är från andra hälften av 1200-talet. Med tiden byggdes det ursprungligen enkla slottet om och byggdes ut till en komplicerad anläggning med fyra flyglar. Renässans och barock ingår i en distinkt blandning.  Residensmuseet ligger i den östra flygeln av palatset.  I slottet finns Tysklands äldsta barockteater, som används än idag, samt slottskapellet, den enda gudstjänstlokalen norr om Alperna med helt bevarade renässansinredningar.  Vid en guidad rundtur i slottet  får man inte heller missa residensmuseet som ligger i de dåtida hertigvåningarna, barockvåningarna och slottsköket.

Ytterligare information