Marknadsföringssamarbete 9 städer + 2 i Niedersachsen

Braunschweig Oldtown Market c) Braunschweig Stadtmarketing Christian Bierwagen

Om oss…

Marknadsföringssamarbetet 9 Cities in Lower Saxony har funnits sedan 1984 och är ett av de mest framgångsrika turiststadssamarbetena i Tyskland. Nuvarande medlemmar är: Braunschweig, Celle, Einbeck, Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim och Wolfenbüttel  samt Autostadt i Wolfsburg och Hannovers flygplats.  Det viktigaste målet för verksamheten inom marknadsföringssamarbetet 9 städer i Niedersachsen är att öka medvetenheten om medlemsstäderna och att öka antalet gäster och övernattningar genom riktad adressering, reklam och förvärv av resebyråer och slutkonsumenter, särskilt i de europeiska grannländerna, men även inom Tyskland.

Det är en sammanslutning av attraktiva stadsturismdestinationer vars turistinfrastruktur och produkter är lämpliga för gemensam internationell marknadsföring. Historien bestämmer stadsbilden och utbudet, kulturinstitutioner och attraktiva evenemang sätter accenter, imponerande fasader och arkitektoniska monument representerar ett värdefullt kulturarv. De enskilda städernas individuella karaktär och styrkor kompletterar varandra i bemötandet av gästerna och skapar synergieffekter. Städerna ligger i sydöstra Niedersachsen och är därför lätt tillgängliga för varandra. Den snabba tillgängligheten från motorvägarna A 7 och A 2 är särskilt viktig för den gemensamma marknadsföringen i Skandinavien, Nederländerna och Östeuropa.

Partner för marknadsföringssamarbetet är Autostadt i Wolfsburg, som vänder sig till samma målgrupper, särskilt på de utländska marknaderna. Ett besök på Autostadt är ett attraktivt komplement till en resa till de historiska städerna och vice versa. Genom att samla resurserna uppnås en internationell närvaro som inte skulle vara möjlig för de enskilda medlemmarna utan samarbetet. Hannover Airport är porten till de 9 städerna i Niedersachsen.

Förutom genomförandet av marknadsföringsmålen är det informella utbytet om aktuella utvecklingar och projekt samt stärkandet av stadsturismen i Niedersachsen av stor betydelse för medlemsstäderna.