Markedsføringssamarbejdet 9 byer + 2 i Niedersachsen

Braunschweig Oldtown Market c) Braunschweig Stadtmarketing Christian Bierwagen

Om os…

Marketingssamarbejdet 9 Cities in Lower Saxony har eksisteret siden 1984 og er et af de mest succesfulde turistby-samarbejder i Tyskland. Nuværende medlemmer er: Braunschweig, Celle, Einbeck, Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim og Wolfenbüttel  samt Autostadt i Wolfsburg og Hannover Lufthavn.  Det vigtigste mål med aktiviteterne i Marketing Cooperation 9 Cities in Lower Saxony er at øge kendskabsgraden til medlemsbyerne og øge antallet af gæster og overnatninger gennem målrettet adressering, annoncering og erhvervelse af rejsebureauer og slutbrugere, især i de europæiske nabolande, men også i Tyskland.

Det er en sammenslutning af attraktive byturismedestinationer, hvis turismeinfrastruktur og produkter er velegnede til fælles international markedsføring. Historien præger bybilledet, og de tilbud, kulturinstitutioner og attraktive events, der sætter accenter, imponerende facader og arkitektoniske monumenter udgør en værdifuld kulturarv. De enkelte byers individuelle karakter og styrker supplerer hinanden i håndteringen af gæsterne og skaber synergier. Byerne ligger i den sydøstlige del af Niedersachsen og er derfor let tilgængelige for hinanden. Den hurtige tilgængelighed fra motorvejene A 7 og A 2 er især vigtig for den fælles markedsføring i Skandinavien, Holland og Østeuropa.

Marketing-samarbejdspartneren er Autostadt i Wolfsburg, som henvender sig til de samme målgrupper, især på de udenlandske markeder. Et besøg i Autostadt er et attraktivt supplement til en tur til de historiske byer og vice versa. Ved at samle ressourcerne opnår man en international tilstedeværelse, som ikke ville være mulig for de enkelte medlemmer uden samarbejdet. Hannover Lufthavn er porten til de 9 byer i Niedersachsen.

Ud over implementeringen af markedsføringsmålene er den uformelle udveksling om aktuelle udviklinger og projekter samt styrkelsen af byturismen i Niedersachsen af stor betydning for medlemsbyerne.