Privatlivspolitik for de 9 byer

1. Databeskyttelse i overblik

[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Skift cookies” /]

Generelle noter

De følgende noter giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger vores hjemmeside. Personlige data er alle data, hvormed du kan identificeres personligt. For detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse henvises til vores databeskyttelseserklæring, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på vores hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandling på dette websted udføres af webstedets operatør. Du kan finde hans kontaktoplysninger i aftrykket på denne hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data ved, at du giver dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det er hovedsageligt tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på vores hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles for at sikre fejlfri levering af hjemmesiden. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine gemte personlige data. Du har også ret til at anmode om korrektion, blokering eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket med hensyn til dette og andre spørgsmål om emnet databeskyttelse. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Tredjeparts analyseværktøjer og værktøjer

Når du besøger vores hjemmeside, kan din surfingadfærd evalueres statistisk. Det sker hovedsageligt med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfingadfærd er normalt anonym; surfingadfærden kan ikke spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge visse værktøjer. Du kan finde detaljerede oplysninger om dette i den følgende privatlivspolitik.

Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi vil informere dig om indsigelsesmulighederne i denne privatlivspolitik.

2 Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Beskyttelse af data

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personlige data. Personlige data er data, som du kan identificeres personligt med. Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål det gøres.

Vi vil gerne påpege, at datatransmission på internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af dataene mod tredjeparts adgang er ikke mulig.

Note om det ansvarlige organ

Den dataansvarlige for denne hjemmeside er:

9 byer + 1 i Niedersachsen
Hannover Marketing og Turisme GmbH
Turismeområde
Vahrenwalder Strasse 7
30165 Hanover

Telefon: +49 (0) 511/168-49746
E-mail: 9cities@hannover-tourismus.de

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser eller lignende).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsprocesser er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, du allerede har givet. Det eneste, du skal gøre, er at sende os en uformel besked via e-mail. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i specifikke tilfælde og mod direkte markedsføring (Art. 21 GDPR)

Hvis databehandlingen er baseret på art. 6 para. 1 liter. e eller f DSGVO, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Det respektive retsgrundlag, som behandlingen er baseret på, kan findes i denne databeskyttelseserklæring. Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle de pågældende personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve dem eller forsvare dem (indsigelse i henhold til art. 21(1) DSGVO).

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på sådan markedsføring; dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse, vil dine personlige data efterfølgende ikke længere blive brugt til direkte markedsføring (indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 2 i DSGVO).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af brud på GDPR skal registrerede have ret til at klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller det sted, hvor det påståede brud fandt sted. Retten til at appellere berører ikke andre administrative eller retslige midler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger dette websted en SSL- eller SSL-protokol. TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra “http://” til “https://” og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Information, blokering, sletning og korrektion

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis information om dine gemte personlige data, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og, hvis det er relevant, ret til korrektion, blokering eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket til dette formål og for yderligere spørgsmål om emnet personlige data.

Ret til at begrænse behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data. Til dette formål kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket. Retten til at begrænse behandlingen findes i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, som vi har, vil vi normalt have brug for tid til at verificere dette. Så længe gennemgangen varer, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data.
  • Hvis behandlingen af dine personlige data er sket/sker ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige data, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller håndhæve juridiske krav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data i stedet for sletning.
  • Hvis du ønsker at gøre indsigelse i henhold til art. 21 stk. 1 DSGVO, skal der findes en balance mellem dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er afgjort, hvilke interesser der vejer tungest, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personlige data, må sådanne data – ud over at blive gemt – kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

3. dataindsamling på vores hjemmeside

Småkager

Internetsiderne bruger til dels såkaldte cookies. Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ikke virus. Cookies bruges til at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig, effektiv og sikker. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer og gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte “session cookies”. De slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Andre cookies forbliver gemt på din terminal, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser ved dit næste besøg.

Du kan indstille din browser, så du informeres om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. indkøbskurvfunktion), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. f DSGVO gemt. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at gemme cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Såfremt der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din surfingadfærd), behandles disse separat i denne databeskyttelseserklæring.

Serverens logfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Disse er:

  • Browsertype og -version
  • Anvendt styresystem
  • Henvisnings-URL
  • Værtsnavn på den computer, der har adgang
  • Tidspunkt for serveranmodningen
  • IP-adresse

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Indsamlingen af disse data er baseret på art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted – til dette formål skal serverlogfilerne registreres.

4. Plugins og værktøjer

YouTube med forbedret databeskyttelse

Vores hjemmeside bruger plugins fra hjemmesiden YouTube. Operatøren af siderne er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Vi bruger YouTube i udvidet databeskyttelsestilstand. Ifølge YouTube betyder denne tilstand, at YouTube ikke gemmer nogen oplysninger om besøgende på denne hjemmeside, før de ser videoen. Men videregivelse af data til YouTube-partnere er ikke nødvendigvis udelukket af den udvidede databeskyttelsestilstand. YouTube opretter således – uanset om du ser en video eller ej – en forbindelse til Googles DoubleClick-netværk.

Så snart du starter en YouTube-video på vores hjemmeside, oprettes der en forbindelse til YouTube-serverne. Det fortæller YouTube-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Desuden kan YouTube gemme forskellige cookies på din slutenhed, når du starter en video. Ved hjælp af disse cookies kan YouTube få oplysninger om besøgende på vores hjemmeside. Disse oplysninger bruges bl.a. til at indsamle videostatistik, forbedre brugeroplevelsen og forhindre forsøg på svindel. Cookies forbliver på din terminal, indtil du sletter dem.

Om nødvendigt kan yderligere databehandlingsprocesser udløses efter starten af en YouTube-video, som vi ikke har nogen indflydelse på.

YouTube bruges til at præsentere vores onlinetilbud på en tiltalende måde. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6 para. 1 liter. f GDPR.

For mere information om privatlivets fred på YouTube, se venligst deres privatlivspolitik på: https://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

Google Web Fonts

Dette websted bruger såkaldte webfonts fra Google til ensartet visning af skrifttyper. Når du åbner en side, indlæser din browser de nødvendige webfonte i din browsercache for at vise tekster og fonte korrekt.

Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Googles servere. Det gør det muligt for Google at vide, at vores hjemmeside er blevet besøgt via din IP-adresse. Google Web Fonts anvendes for at sikre en ensartet og tiltalende præsentation af vores online-tilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6 para. 1 liter. f GDPR.

Hvis din browser ikke understøtter webfonts, bruger din computer en standardfont.

Yderligere oplysninger om Google Web Fonts kan findes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Dette websted bruger korttjenesten Google Maps via en API. Udbyderen er Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For at kunne bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Google Maps bruges til at præsentere vores onlinetilbud på en tiltalende måde og til at gøre det nemt at finde de steder, vi angiver på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6 para. 1 liter. f GDPR.

Flere oplysninger om håndtering af brugerdata kan findes i Googles privatlivspolitik: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5. Analyseværktøjer og reklame

Matomo (tidligere Piwik)

Denne hjemmeside bruger open source webanalysetjenesten Matomo. Matomo bruger såkaldte “cookies”. Det er tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. Til dette formål gemmes de oplysninger, der genereres af cookien om brugen af denne hjemmeside, på vores server. IP-adressen anonymiseres, før den gemmes.

Matomo-cookies forbliver på din terminal, indtil du sletter dem.

Matomo-cookies gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den anonymiserede analyse af brugeradfærd for at optimere både sit websted og sin annoncering.

De oplysninger, der genereres af cookien om brugen af denne hjemmeside, videregives ikke til tredjepart. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men bemærk venligst, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på denne hjemmeside.

Hvis du ikke accepterer lagring og brug af dine data, kan du deaktivere lagring og brug ovenfor. I dette tilfælde gemmes en opt-out-cookie i din browser, som forhindrer Matomo i at gemme brugsdata. Hvis du sletter dine cookies, vil det have den effekt, at Matomo opt-out-cookien også slettes. Fravalget skal genaktiveres, når du besøger vores websted igen.