Ernst Ehrlicher Park Hildesheim

Ehrlicher Park Hildesheim c) Hildesheim Marketing GmbH

Ernst-Ehrlicher-Park Hildesheim förbinder Hildesheims stadsvallar med det centrala rekreationsområdet Hohnsensee. Under 1200-talet Benediktinerklostret St Godehard anlade en vingård där. Efter sekulariseringen i början av 1800-talet. parken övergick i staden Hildesheims ägo. År 1843 såldes det till familjen Dyes, som byggde en villa och anlade trädgården i engelsk landskapsstil. Den har varit en offentlig park sedan 1929.