Miejsce pamięci w więzieniu Wolfenbüttel

Więzienie Wolfenbüttel – dawne miejsce egzekucji, obecnie miejsce pamięci

Na dziedzińcu ówczesnego zakładu karnego Wolfenbüttel jesienią 1937 r. zbudowano miejsce egzekucji, gdzie wykonywano wyroki śmierci niemieckich sądów cywilnych i wojskowych, a w okresie od 12 października 1937 r. do 15 marca 1945 r. ścięto lub powieszono ponad 700 cywilów i żołnierzy. Po wyzwoleniu w kwietniu 1945 roku, brytyjskie władze wojskowe wykonały 67 kolejnych wyroków śmierci w okresie od czerwca 1945 do lipca 1947 roku.

Miejsce egzekucji zostało zachowane i przekształcone w miejsce pamięci i dokumentacji ofiar nazistowskiego wymiaru sprawiedliwości w kwietniu 1990 r. na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości Dolnej Saksonii. Głównym celem pracy jest nadzór nad odwiedzającymi
grupy, zwłaszcza klasy szkolne, oraz wydarzenia edukacyjne dotyczące sprawiedliwości nazistowskiej.
Po przyłączeniu w 1993 r. do Dolnosaksońskiego Państwowego Centrum Edukacji Politycznej opracowano stałą wystawę, która została otwarta w listopadzie 1999 r.

Dokumentuje ona rozwój niemieckiego sądownictwa w latach 1933-1945 pod tytułem „Sprawiedliwość w czasach narodowego socjalizmu – zbrodnie w imieniu narodu niemieckiego”. Wymienia sprawców i ofiary, przedstawia biografie aktywnego udziału w zbrodniach państwowych, a także losy kobiet i mężczyzn jako obiektów przemocy państwowej.

Godziny otwarcia:

Wycieczki z przewodnikiem po uzgodnieniu telefonicznym, w miarę możliwości z 14-dniowym wyprzedzeniem

Kontakt:

Miejsce pamięci w więzieniu Wolfenbüttel
Kozi rynek 10
38300 Wolfenbüttel
Tel.: + 49 (0) 5331/80 72 44
Faks: + 49 (0) 5331/80 73 29
E-mail: GedenkstaetteJVAWolfenbuettel@jva-wf.niedersachsen.de

Więcej informacji