Trivs bland blommor och grönska – i Stadtpark Celle

På platsen för den tidigare Heidekaserne-kasernen i utkanten av den gamla stadsdelen och direkt söder om den historiska franska trädgården ligger den nya Stadtpark Celle anlagda. Den 1,9 ha stora stadsträdgården ligger mitt i det traditionella militärområdet, som kommer att användas för bostäder och koncentration av kommunala förvaltningskontor. Paradnumret är en 2 200 m² stor vattenyta som slutar i ett cirkelformat område med en diameter på drygt 20 m. Mer än 70 nya stora träd, 3 000 buskar och 1 000 häckväxter strukturerar trädgården och leder besökaren längs de nybyggda gångarna till det önskade målet. Men det finns också tillräckligt med incitament för att dröja sig kvar: 1 500 rosor av alla slag, 25 000 perenner och 20 000 blomsterlökar kommer säkert att glädja inte bara bin eller fjärilar med sin prakt av blommor och doft, utan också Celles medborgare och turister som en ny attraktion.

Ytterligare information om Stadtpark.