Residensmuseum i slottet Celle

Inblick i svunna tiders hovkultur på Residenzmuseum

Celles slott, den äldsta byggnaden i staden med grundmurar från 1292 och tidigare residens för det mäktiga furstendömet Lüneburg – idag känt som Celles residensmuseum. På programmet står en guidad visning av de tidigbarocka hertigvåningarna, den äldsta slottsteatern i Tyskland som fortfarande används permanent (endast öppen för allmänheten efter repetitionerna), ett möblerat slottskök från 1700-talet och slottskapellet med sina helt bevarade renässansinredningar från 1500-talet.

Kontakt:

Residensmuseet i Celle
Slottstorget 1
29221 Celle
Tel: +49(0)5141/124555
Fax: +49(0)5141/124599
E-post: residenzmuseum@celle.de
Internet: www.residenzmuseum.de