Museum för fotografi Braunschweig

Museum für Photographie Braunschweig har visat internationell samtida fotografi sedan 1984 och presenterar viktiga fotografiska positioner från andra halvan av 1900-talet. Samlingens fokus: dödsbon efter fotograferna Käthe Buchler (1876-1930) och Hans Steffens (1915-1994) från Braunschweig.

Kontakt:

Helmstedtergatan 1
38102 Brunswick
Tfn: + 49 (0) 531/75000
E-post: info@photomuseum.de
Internet: www.photomuseum.de