Leineschloss Hannover

Leineschloss Hannover c) HMTG Hans Zaglitsch

Det ursprungliga Leineschloss Hannover byggdes redan 1637. Från 1714 och framåt lät kung George I bygga ut interiören på ett magnifikt sätt. Mellan 1742 och 1746 återuppbyggdes den nordvästra kammarflygeln efter en brand. Ytterligare betydande ombyggnadsarbeten utfördes av Georg Laves mellan 1815 och 1835. Han lade bland annat till den klassicistiska portiken med Carlton House i London som förebild.
Idag är Leineschloss säte för delstatsparlamentet, som för närvarande håller på att renoveras och tillfälligt sammanträder i Georg-von-Cölln-Haus.