Leineschloss Hannover

Leineschloss Hannover c) HMTG Hans Zaglitsch

Det oprindelige Leineschloss Hannover blev bygget så tidligt som i 1637. Fra 1714 og fremefter lod kong George I interiøret udbygge på storslået vis. Mellem 1742 og 1746 blev den nordvestlige kammerfløj genopbygget efter en brand. Georg Laves udførte yderligere betydelige genopbygningsarbejder mellem 1815 og 1835. Han tilføjede bl.a. den klassicistiske søjlegang med Carlton House i London som forbillede.
I dag er Leineschloss sæde for delstatsparlamentet, som i øjeblikket er ved at blive renoveret og midlertidigt mødes i Georg-von-Cölln-Haus.

You are currently viewing a placeholder content from Google Maps. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information