Herrenhausens slottmuseum

Schloss Herrenhausen c) HMTG Hassan Mahramzadeh

Redan 1640 lades grundstenen till slottet Herrenhausen i den stora trädgården. Under de följande århundradena byggdes byggnaden om flera gånger, mest omfattande mellan 1819 och 1821 av Georg Laves mellan 1819 och 1821. Det var först genom honom som den fick sitt klassicistiska utseende. Efter att slottet förstörts under andra världskriget återuppbyggdes det 2013 i originalutförande. Idag finns här ett museum och ett modernt konferenscenter.