Konferenser och kongresser i Hameln

Tagen in Hameln – Weserbergland-Zentrum Herzlich Willkommen

Ditt evenemang i Pied Piper City

Hamelns betydelse som konferensort har ökat markant under de senaste åren. En bidragande orsak till detta var färdigställandet av det moderna och centralt belägna Weserbergland-Zentrum (WB-Z) 1996. Husets tekniska utrustning uppfyller de modernaste kraven och möjliggör konferensmöjligheter för grupper från 17 till 700 personer på ca 1.500 m² genom en flexibel rumsindelning. Tack vare den direkta förbindelsen från Weserbergland Centre till Hameln-teatern kan ytterligare 700 platser (fasta sittplatser) och en komplett teaterscen användas. På så sätt har du ett stort auditorium samtidigt som du kan använda rummen i konferenscentret för workshops eller utställningar. En annan konferensanläggning i Hameln är den multifunktionella hallen Rattenfänger-Halle. Här finns plats för olika storskaliga ekonomiska, kulturella och idrottsliga evenemang med upp till 2 200 sittplatser och mässor.