Göttingens etnologiska samling

I den etnologiska samlingen i Göttingen hittar du mer än 16 000 etnografika från folk från alla kontinenter och klimatzoner, plus den enastående Cook-Forster-samlingen från 1700-talet.

Öppettider:

Museet är för närvarande stängt och förväntas flyttas till den nya universitetssamlingen i Forum Wissen i mitten av 2021.

Kontakt:

Etnologisk samling
Teaterplatsen 15
37073 Göttingen
Tel.: +49 (0) 551/39-7891
Ytterligare information: