BBK Torhaus Galleri Braunschweig

Utställningarna på BBK Torhaus-Galerie Braunschweig är en integrerad del av konst- och kulturscenen i Braunschweig.

Kontakt:

Humboldtgatan 34
38106 Brunswick
Tel.: +49 (0) 531/346166
Fax: +49 (0) 531/337726
E-post: info@bbk-bs.de
Internet: www.bbk-bs.de