Wycieczki po mieście Getynga

Göttingen Paulinerstraße c) Lars Gerhardts