Contact: Hildesheim Marketing GmbH

Tourist Information im Tempelhaus c) Hildesheim Marketing GmbH
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hildesheim Marketing Logo

Tourist-Information Hildesheim
Rathausstraße 20
31134 Hildesheim
Tel.: +49 (0) 5121/1798-0
Fax:  +49 (0) 5121/1798-88

info@hildesheim-marketing.de
www.hildesheim-tourismus.de