Rynek sztuki i rzemiosła w Goslar

Goslar_Kunsthandwerkermarkt c) GOSLAR marketing gmbh

3 sierpnia 2024 to 4 sierpnia 2024

Spaceruj, przeglądaj i znajdź skarby na targu sztuki i rzemiosła w Goslar! Rzemieślnicy prezentują swoje prace na licznych straganach w alejkach i na placach zabytkowego starego miasta.

Więcej informacji: